Cần làm thủ tục gì khi dồn điền đổi thửa?

Hỏi: Gia đình tôi đã thực hiện việc dồn điền đổi thửa theo chủ trương và yêu cầu của địa phương. Hiện tại, nhà tôi muốn dồn đổi cho một số hộ khác để thuận lợi hơn trong việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Vì thế, tôi muốn biết về các thủ tục cần làm khi dồn điền đổi thửa?

Trân trọng cảm ơn!

dtmn 8df9
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về việc dồn điền đổi thửa.

Trả lời:

Việc dồn điền đổi thửa được được quy định rõ trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Cụ thể, thủ tục, trình tự chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình để thực hiện việc dồn điền đổi thửa như sau:

Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp sẽ tự thương lượng với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho phường, xã, thị trần (cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) sẽ được UBND cấp xã lập và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên – Môi trường.

Theo đó, Phòng Tài nguyên – Môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra phương án và trình UBND cấp huyện phê duyệt, cùng đó chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức cho các cá nhân, hộ gia đình chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập và chỉnh lý bản đồ địa chính. Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận. Trong khi văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc như kiểm tra hồ sơ, tiến hành xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận.  Thực hiện lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Chỉnh lý, cập nhật, hoặc lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại phường, xã, thị trấn nơi có đất.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Nghị định 43/CP trong trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng.

Đó là một số quy định chung về các thủ tục cần phải thực hiện khi dồn điền đổi thửa mà ông và gia đình cần nghiên cứu, thực hiện.

Luật gia Minh Hương

Theo Báo Nông nghiệp Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *