Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Ngắm nhà đẹp bằng gỗ đinh hương. Căn nhà làm từ hơn 700m3 gỗ đinh hương được thu mua, tích cóp trong cả chục năm. Hàng chục thợ mộc đến từ 4 tỉnh thi công suốt 3 năm để hoàn thành căn nhà có một không hai này.

can nha go dinh huong noi tieng xu nghe 5  00329 zoom Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

can nha go dinh huong noi tieng xu nghe 7  10373 zoom Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

can nha go dinh huong noi tieng xu nghe 8  82357 zoom Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

can nha go dinh huong noi tieng xu nghe1  24849 zoom Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

can nha go dinh huong noi tieng xu nghe4  73378 zoom1 Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

can nha go dinh huong noi tieng xu nghe  81318 zoom1 Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

can nha go dinh huong noi tieng xu nghe 2  44773 zoom Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *