Cấp sổ đỏ cho đất “siêu nhỏ” như thế nào?

Hỏi: Tôi và một người bạn hùn tiền mua chung một miếng đất. Sau này thì phải tách ra, phần của tôi chỉ còn 20m2.

Vậy xin hỏi với diện tích như thế tôi có được cấp giấy đỏ hay không?

thuhoainguyen…@gmail.com

Trả lời:

capsodochodatsieunho 8f9b
Cấp sổ đỏ cho đất “siêu nhỏ” như thế nào? (ảnh minh họa)

Do bạn không nêu diện tích đất nằm ở đâu, mua lúc nào, nên bạn có thể tham khảo quy định dưới đây:

Tại Điều 29 Nghị định 43/2014 (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013) có quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nói gọn là giấy chứng nhận – GCN) đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cụ thể, đối với thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp GCN thì người đang sử dụng đất được cấp GCN.

Tuy nhiên các cơ quanchức năng không được công chứng, chứng thực, cấp GCN và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp GCN thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Đối với trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp GCN cho thửa đất mới.

Luật sư Trần Công Ly Tao

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *