Có được đền bù giải tỏa khi mua nhà bằng giấy viết tay?

Hỏi: Tôi có mua một căn nhà bằng giấy viết tay tại Đà Nẵng. Hiện đã có biển số nhà, có điện chính và sổ hộ khẩu của tôi cũng tại đó.

Do diện tích nhà không đủ kích thước nên không thể tách sổ.

Vậy xin hỏi khi bị giải tỏa đền bù tôi có được hưởng đền bù không?

quanvh@…

DBVT 96c2
Có được đền bù giải tỏa khi mua nhà bằng giấy viết tay?
(ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời: 

Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Căn cứ vào những điều khoản trên, nếu thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì nhà bạn được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Công ty Luật Thiên Thanh

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *