Có được phép kê biên ngôi nhà duy nhất để thi hành án?

Hỏi: Cha mẹ tôi làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên bị kiện ra tòa đòi tiền. Sau đó, Tòa án buộc cha mẹ tôi phải trả khoản nợ hơn 1 tỷ đồng và cơ quan thi hành án cho cha mẹ tôi 10 ngày để tự nguyện thi hành.

Trong thời gian nếu cha mẹ tôi không trả nợ thì họ sẽ kê biên bán căn nhà duy nhất của chúng tôi.  Tôi muốn hỏi Tòa án có quyền kê biên không?

Pham Van Tuan (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM)

Trả lời:

kebientaisannhadat 9a7e
Có được phép kê biên ngôi nhà duy nhất để thi hành án?

Tại Khoản 1 Điều45 và khoản 1 Điều 46 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về cưỡng chế thi hành án là hết thời hạn 10 ngày (kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án) mà người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế.

Một trong các biện pháp được quy định tại Điều 71 luật trên là kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ 3 giữ.

Nhưng theo Điều 95 luật này thì việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án (trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án).

Do đó, nếu cha mẹ bạn không có tài sản nào khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án thì cơ quan thi hành án có quyền kê biên căn nhà duy nhất của cha mẹ bạn mà gia đình bạn đang ở để thi hành án.

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *