Có thể đòi lại đất khi đã bị người khác đứng tên sổ đỏ không?

Ông bà ngoại tôi có một mảnh đất để lại trước năm 1975, giấy tờ đất vẫn còn đứng tên của ông bà bao gồm bản vẽ và quyền sử dụng đất.

Nhưng hiện tại miếng đất đó đã bị người khác làm sổ hồng, sổ đỏ.

Xin luật sư cho biết có đủ cơ sở pháp lý để giành lại miếng đất đó hay không?

Tôi phải làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn luật sư.

minh nguyen luu [email protected]

Trả lời:

sodo1 bf2f
Đất do người khác đứng tên sổ đỏ có thể đòi lại được không?

Thông tin bạn cung cấp khá chung chung, không cụ thể về giấy tờ đất đứng tên ông bà bạn gồm bản vẽ và quyền sử dụng đất cụ thể là loại giấy gì và được cấp năm nào, người khác làm sổ hồng, sổ đỏ trên mảnh đất này vào thời điểm nào và ai là người thực tế sử dụng đất trên nên tôi không thế có trả lời cụ thể cho bạn được.

Trong trường hợp thứ nhất:  Nếu đất của ông bà bạn đã được giao cho người khác trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước thì căn cứ theo Điều 26 Luật Đất Đai 2013 về bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất, nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất.

1. Bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất.

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

5. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường hợp thứ hai: 

Nếu tranh chấp về quyền sử dụng đất thì các bên có thể hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất

Trường hợp hòa giải không thành, nếu có Giấy chứng nhận hoặc nếu có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100 thì được lựa chọn một trong 2 hình thức tại UBND cấp huyện hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Công ty luật TNHH Đức An (Thanh Xuân, Hà Nội )

Theo Vietnamnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *