Đất bị thu hồi phải được nhận bồi thường

Hỏi: Năm 1986, cha tôi là ông Dương Đức Ngòi có khai phá diện tích đất 4.950m2 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Năm 1998, cha tôi đã cho tôi thửa đất này để canh tác (trồng lúa, khoai).

Thửa đất của tôi và của trên 10 hộ khác dù chưa có số đỏ nhưng chính quyền xã Sơn Mỹ đã chứng nhận nguồn gốc đất và chứng nhận thửa đất này không có tranh chấp.

Năm 2001, có 2 dự án nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Hưng Long và Công ty TNHH Ba Cúc đến thực hiện dự án trên đất của tôi. Công ty Hưng Long đã sử dụng 1.800m2 đất của tôi và họ đã đền bù. Trong khi đó Công ty Ba Cúc có sử dụng 3.150m2 đất của tôi vẫn chưa thực hiện đền bù.

Trong giai đoạn 2001-2005, tuy dự án của Công ty Ba Cúc chưa thực hiện trên đất của tôi nhưng đã làm cho đất nhiễm mặn, không canh tác được (thiệt hại 2,5 triệu đồng/năm). Đến tháng 12-2005, dự án của Công ty Ba Cúc thi công trên đất của tôi nhưng họ không nói gì về việc đền bù.

Vậy xin hỏi, vì sao đất của tôi sử dụng ổn định, lâu dài mà khi triển khai dự án Công ty Ba Cúc không bồi thường cho tôi? Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tôi?

Dương Đức Tâm

(huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận)

boithuongdat 3f4b
Đất bị thu hồi phải được nhận bồi thường (ảnh minh họa)

Trả lời:

Tại Khoản 3, Điều 50 Luật Đất đai 2003 quy định:  “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được UBND xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…”.

Theo thư trình bày và những tư liệu kèm theo, diện tích đất 4.950m2 gia đình ông đã khai phá từ năm 1986 đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Bởi vì ông chưa yêu cầu hoặc UBND xã Sơn Mỹ chưa triển khai cấp sổ đỏ nên thửa đất này chưa được cấp sổ đỏ.

Tại Điều 8 Nghị định 197/ 2004/ NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ (về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) nói rõ: “Người bị Nhà nước thu hồi đất, có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường:

6/ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các lọai giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất đó không có tranh chấp”.

Do đó, khi Công ty Ba Cúc triển khai dự án trên thửa đất 3.150m2 của ông thì công ty này phải có trách nhiệm thương lượng, bồi thường cho gia đình ông.

Điều này, Công ty Hưng Long đã thực hiện. Việc bồi thường cho ông thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, ban bồi thường giải tỏa và chính quyền địa phương xã Sơn Mỹ.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *