Di chúc thừa kế nhà không được công chứng

Hỏi: Năm 2010, cha tôi qua đời. Sau này chúng tôi tìm thấy di chúc cha tôi viết năm 2003 nhưng không có công chứng.

Tờ di chúc chỉ có chữ ký của mẹ tôi (mẹ tôi đã qua đời năm 2011), không được công chứng hay chứng thực của chính quyền. Theo di chúc, tất cả anh em chúng tôi sẽ cùng sử dụng căn nhà và tài sản hiện có, không được bán.

Xin hỏi, bản di chúc này có gái trị không? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trường hợp này?

Phạm Văn Ba (quận Thủ Đức, Tp.HCM)

dichuc 932d
Ảnh minh họa

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 652 Bộ luật Dân sự, di chúc bằng văn bản nếu không có công chứng, chúng chỉ vẫn được coi là hợp pháp nếu: Khi lập di chúc người lập minh mẫn, sáng suốt, không bị đe dọa, lừa dối, cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Do đó, nếu đảm bảo những điều kiện trên thì dù không được công chứng, chứng thực vẫn được xem là hợp pháp.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *