Diện tích trên sổ đỏ chung cư được ghi như thế nào?

Bà Trần Thị Phương Thảo ký hợp đồng mua 1 căn hộ chung cư của dự án vào năm 2012. Tại thời điểm này, diện tích ghi trong hợp đồng được tính theo tim tường. Nhưng theo như bà Thảo được biết thì diện tích căn hộ chung cư hiện được tính theo kích thước thông thủy.

Vì thế, bà Thảo thắc mắc rằng, khi đo diện tích thực tế căn hộ của bà được tính theo kích thước như thế nào? Diện tích căn hộ của bà sẽ được ghi theo cách tính nào khi cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ?

sd cc8d
Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ phải thể hiện cả diện tích sàn xây
dựng và diện tích sử dụng căn hộ. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng trả lời:

Khoản 2 Điều 101 Luật Nhà ở số 65/2014//QH13 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015 quy định, diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy, gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích lô gia, ban công (nếu có), không tính hộp diện tích tường bao ngôi nhà, diện tích sàn có cột, tường phân chia các căn hộ, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Mặt khác, khi tính diện tích ban công sẽ tính toàn bộ diện tích sàn; nếu ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải ghi rõ trong Giấy chứng nhận loại và cấp nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; nếu là căn hộ chung cư thì phải ghi cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ.

Vậy nên, trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ phải thể hiện cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ.   

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *