Đối tượng được làm chứng trong di chúc về nhà đất

Hỏi: Tôi được ông nội nhờ viết di chúc phân chia tài sản là nhà, đất, ruộng vườn cho các con, cháu. Tôi được hưởng gần 150m2 đất. Di chúc được 2 người hàng xóm và ông trưởng thôn đã ký tên làm chứng.

Nay ông tôi bảo tôi ký vào  di chúc nữa cho chắc. Tuy nhiên cán bộ tư pháp UBND xã xã giải thích làm vậy là sai, chỉ cần 2 người làm chứng trên là đủ rồi.

Vậy xin hỏi, giải thích này của cán bộ tư pháp có đúng không?

Nguyễn Thị Thu  (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)

Dichuc c44e
Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc
không được làm chứng cho di chúc

Trả lời:

Tại Điều 656 Bộ Luật Dân sự, khi người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc có thể nhờ người khác viết và phải có ít nhất 2 người làm chứng.

Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Tuy nhiên theo Điều 654 BLDS quy định những người sau đây không được quyền làm chứng di chúc: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ vào điều lệ trên và theo thư bà được hưởng gần 150m2 đất theo di chúc nên bà không được làm người làm chứng trong di chúc mà ông nội bà lập.

Vì vậy, giải thích trên của cán bộ tư pháp UBND xã là đúng.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *