Giấy đỏ cấp sai, huyện có thu hồi?

Hỏi: Tôi phát hiện huyện cấp giấy đỏ cho một mảnh đất tại địa phương không đúng đối tượng.

Tôi có thể gửi đơn nêu rõ vụ việc và liệu chính quyền có thu hồi giấy đỏ đó hay không?

Huỳnh Bình (Cần Thơ)

capsaisodo f647
Giấy đỏ cấp sai, huyện có thu hồi? (ảnh minh họa)

Trả lời: 

Những trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp được quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013. Cụ thể gồm:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã cấp;

 b) Cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp;

 c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Với trường hợp quy định tại điểm d nêu trên, sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ đưa ra quyết định.

Căn cứ quy định trên, khi thanh tra cấp huyện có văn bản kết luận về thông tin phản ánh của bà về việc giấy đỏ đã cấp không đúng đối tượng thì UBND huyện sẽ có trách nhiệm thu hồi giấy đỏ đó.

Luật sư Trần Công Ly Tao

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *