Hỏi về thủ tục mua bán nhà đất

Hỏi: Tôi muốn mua một căn nhà đã được cấp sổ đỏ năm 2012. Theo chủ nhà, sau khi ký hợp đồng mua bán, sổ đỏ năm 2012 sẽ không sang tên cho tôi mà chỉ cập nhật thông tin vào sổ đỏ.

Tôi muốn hỏi việc chỉ cập nhật sổ đỏ có rủi ro gì không?

Sau này nếu tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ngôi nhà này thì có vướng mắc gì không? Và khi mua nhà tôi cần lưu ý những gì?

Tôi xin cảm ơn.

minhnguyet02@…

Trả lời:

sangtensodo 4ba4
Có hai cách để xác lập quyền sở hữu nhà đất

Để xác lập quyền sở hữu nhà đất, khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, bạn có thực hiện theo hai cách sau:

Một là, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới.

Hai là, cập nhật tên mình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người chuyển nhượng.

Theo đơn thư bạn tình bày, chủ nhà đề nghị sau khi ký hợp đồng mua bán nhà thì sẽ không sang tên sổ đỏ cấp năm 2012 cho bạn mà chỉ cập nhật thông tin vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại.

Như vậy, trường hợp của bạn thuộc cách làm thứ hai. Việc cập nhật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như trên là đúng thủ tục và bạn vẫn được xác nhận là chủ sở hữu mảnh đất nêu trên, không ảnh hưởng đến các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bạn như quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế…

Nhưng phải chú ý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thể hiện được nội dung xác nhận thay đổi do chuyển nhượng và có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bạn không muốn liên quan đến tên chủ cũ nữa thì có thể mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng tài nguyên môi trường thuộc UBND cấp huyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Luật sư Nguyễn Thị Huỳnh
Công ty luật TNHH ATIM  

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *