Phòng tắm ngọt ngào được thiết kế từ đá hoa cương

Phòng tắm do Bev Adams thiết kế từ đá hoa cương và trang trí với những bông hoa mẫu đơn hồng ngọt ngào mang đến sự nhẹ nhàng, nữ tính và đáng yêu cho từng góc nhỏ nơi đây.

a3fc6f811b9e42458a9a43020883eec2 Phòng tắm ngọt ngào được thiết kế từ đá hoa cương

0a153be7239adee6e8673ac85c286b01 Phòng tắm ngọt ngào được thiết kế từ đá hoa cương

056ce365af15bc3cd5967a05f4f93d88 Phòng tắm ngọt ngào được thiết kế từ đá hoa cương

34859d0909f7ff3cedf79c2ec537a887 Phòng tắm ngọt ngào được thiết kế từ đá hoa cương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *