Quyền không cho thừa kế nhà

Hỏi: Cha mẹ tôi có 2 người con. Khi lập di chúc , cha mẹ tôi để lại ngôi nhà đã có sổ hồng cho người cháu mà không cho hai con. Xin hỏi, cha mẹ tôi có quyền như thế không?

Hoàng Thị Mỹ Phượng (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)

thuaketheodichuc 8823
Quyền không cho thừa kế nhà (ảnh minh họa)

Trả lời:

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế hợp pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật (căn cứ theo Điều 631 Bộ Luật Dân sự 2005).

Tuy nhiên theo Điều 669 Bộ Luật Dân sự 2005 cũng có nội dung: “1) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 2) Con đã thành niên mà không có khả năng lao động là những người vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản”

Như vậy, cha mẹ bà có quyền lập di chúc hợp pháp để lại nhà cho người cháu và nếu 2 chị em bà không thuộc đối tượng nêu trên (còn ông bà nội ngoại đã qua đời) thì người cháu được thừa kế trọn căn nhà.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *