Tặng cho nhà chưa có giấy chủ quyền

Hỏi: Cha mẹ tôi có 3 người con, hiện chỉ có tôi ở cùng nhà để chăm sóc cha mẹ. Nay cha mẹ cho tôi đứng tên làm giấy chủ quyền căn nhà do cha mẹ tạo lập.

Nhưng 2 người em của tôi không đồng ý. Xin hỏi cha mẹ tôi phải làm gì cho hợp luật?

Đinh Thị Bảy (quận 3, Tp.HCM)

Trả lời:

tangchonha 9768
Ảnh minh họa

Tại Khoản 1, Điều 118, Luật Nhà ở năm 2014 quy định:

Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

 a) Có giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này;

 b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ vào điều khoản trên, nếu nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) thì cha mẹ của bà không thể làm thủ tục tặng cho nhà cho bà.

Để tiến hành thủ tục tặng cho nhà, đầu tiên cha mẹ bà cần làm thủ tục xin cấp chủ quyền nhà cho mình. Sau khi đã được cấp sổ hồng, cha mẹ bà có thể làm thủ tục tặng cho nhà cho bà hoặc lập di chúc cho phép bà được thừa kế nhà.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI 

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *