Thế chấp nhiều bất động sản khi vay vốn

Hỏi: Tôi muốn dùng tài sản để thế chấp ngân hàng gồm một căn nhà ở Đà Nẵng và 1 quyền sử dụng đất tại Nam Định.

Vậy cho hỏi, tôi có thể gộp hai tài sản này làm thành một hợp đồng thế chấp được không?

Xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Chân thành cảm ơn.

namhai03@…

Trả lời: 

tcnh 8557
Khi có tài sản bất động sản ở hai hoặc nhiều địa phương khác nhau
phải làm Hợp đồng thế chấp riêng

 

Theo Điều 42 Luật Công Chứng năm 2014 về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản thì:

“Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản”

Do đó, trong trường hợp của bạn hai tài sản bạn định thế chấp ở hai thành phố khác nhau do đó phải lập thành hai Hợp đồng. Mỗi hợp đồng chỉ được công chứng tại tổ chức công chứng nơi có bất động sản.

Luật sư Nguyễn Thị Huỳnh
Công ty luật TNHH ATIM 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *