Thiết kế nội thất đa năng tên ‘Tur Tur’ cho nhà nhỏ

Được thiết kế bởi Eric Degenhardt, thiết kế nội thất đa năng tên ‘Tur Tur’ này có thể vừa làm cầu thang, nơi đọc sách báo hay lưu trữ và quan trọng nhất là sẽ tiết kiệm được không gian ngôi nhà rất nhiều.

aa7048b9f92d2a567bc0008248173667 Thiết kế nội thất đa năng tên Tur Tur cho nhà nhỏ

af365aa474c77b9361156aa08fda2b9f Thiết kế nội thất đa năng tên Tur Tur cho nhà nhỏ

2fc947d3579d2fb6dab9937630a6b44b Thiết kế nội thất đa năng tên Tur Tur cho nhà nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *