Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

Tên gọi của chiếc bàn đặc biệt này là Fall Off và được thiết kế bởi Sam Stringleman. Đầy nghệ thuật và thật hiện đại, kiểu bàn này mang đến một cảm giác mới mẻ hơn cho không gian làm việc của bạn.

c70b4ea943ac723c308a006137d3cba9 Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

d840756ab8275028f6edb130b9f1fa07 Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

eb8987bd6b775390618114a448542af7 Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

7e189bfca6a7ce579df83d95174c96b0 Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

9bd8bed6776f2f98baf21dd70a28c626 Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

0508b8d4bc78e4fd8776c3b63ca3aa13 Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

aad6235bd869af8e67dc188655965655 Chiếc bàn nghệ thuật và hiện đại mang tên Fall Off

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *